Moje konzultace

*
Některé věci v našich životech nám už nefungují a rozpadají se. Jistoty přestaly existovat. Nevíme, zda budeme mít zítra práci nebo jestli nás neopustí partner. Máme strach a pocit ztráty kontroly. Terapie a techniky, které nám dříve pomáhaly, nyní selhávají nebo mají jen krátkodobý účinek. Mnoho lidí se probouzí a zažívá psychospirituální krize a krize identity. Možná je to i váš případ a nechápete, co se ve vašich životech děje. Potřebujete si o všem promluvit a lidé kolem vás vám nerozumí. Pokud potřebujete poradit a zorientovat se ve vašem životě a najít směr, jsem tu pro vás.

Jak pracuji

Díky intuici, konstelacím a astrologii můžeme nahlédnout na záležitosti vašeho života z různých úhlů pohledu a směrů. Díky olejům Young Living můžeme léčit, aktivovat i zpracovat vaše aktuální téma a pocity. Pracuji s energetickým informačním polem, což je pro mě váš horoskop, karty zamíchané se zaměřením na vaši osobu  a konstelacemi. Respektuji důvěrnost a potřebu intimity, neboť témata, která se nyní zpracovávají, jsou velice bolestná a citlivá. Mezi tato témata patří strach z odmítnutí, strach ze ztráty, strach ze selhání, sebehodnota, sebeúcta, zranění vnitřní ženy, vnitřního muže a vnitřního dítěte. Mějte důvěru, každá situace se dá léčit a nejste v tom sami, tato témata se nyní otevírají mnohým z nás.


Pracuji s astrologickým výkladem vašeho horoskopu narození a současné chvíle. S konstelacemi a energetickými oleji Young Living. Intuitivně vnímám energie, programy a tendence, které se váží k danému tématu. Tyto nástroje dokáží velmi přesně nastínit, co se ve vašem životě právě odehrává a jaké jsou vaše sklony s těmito situacemi nakládat. Odkrývají vlivy, kterých si nejste vědomi. Výklad karet je nástrojem intuice, která k nám přes obraz na kartě promlouvá. Nejedná se o věštění budoucnosti, neboť ta není jasně předurčena, ale tvoří se na základě našich myšlenek, činů a rozhodnutí. K výkladu karet používám Cikánské výkladové karty, neboť jsou velmi konktrétní. V součásné chvíli také pracuji na vytvoření vlastního karetního systému s prvky astrologie.  Ukázku  kombinace astro a kateního výkladu naleznete na YT kanále Studio Stella.

Co jsou konstelace?

Konstelace jsou sebepoznávací a prožitkovou metodou, která odhaluje vlivy skrytých sil v našich rodinných či jiných systémech. Jsou  metodou vhodnou pro  řešení problémů ve vztazích, rodině i práci. Konstelace pracují s informačním polem. Všechno a všichni se navzájem ovlivňujeme, protože jsme energeticky propojeni. Informace jsou všude kolem  a odpovědi na naše otázky také. Je na nás, zda budeme otevření, budeme je vnímat a důvěřovat jim. Konstelace dokáží přes pocity, tělesné vjemy a  myšlenky vyjevit obraz - informace, které se nacházejí v energetickém systému jedince nebo skupiny. Tím, že konstelaci sledujeme vně děje  z pozice pozorovatele (naši roli přehrává vybraný zástupce), máme šanci uvidět situaci z jiného úhlu. Obraz má cenu tisíce slov. Dříve nebo později pochopíme a dostaví se „aha“ efekt.

Jaké situace a témata spolu můžeme řešit?

  • Cokoliv na co hledáte odpovědi a Vše co ve svém životě chcete změnit, stvořit nebo se s něčím rozloučit…
  • Hojnost a prosperitu, peníze, sebehodnotu, strach z nedostatku, dluhy, sebevyjádření a kreativitu
  • Partnerské vztahy, nenaplněná partnerství, potíže s navazováním vztahů, stavy po rozchodech
  • Vztah k vašemu tělu a sexualitě, sebelásku, stud, ostych, strach z intimity a ze ztráty kontroly
  • Obavy a strachy ze samoty,  z opuštění, ze změny, strach ze závazku nebo ztráty, pocity viny
  • Psychické a citové problémy, sebevědomí, stresy, deprese, strach ze selhání, konflikty s autoritami
  • Psychosomatická onemocnění, nespavost, kožní problémy, bolesti hlavy, poruchy příjmu potravy, ženské problémy, alergie  a mnoho dalšího…