Astro 1. Pluto ve Vahách

Generace Pluta ve Vahách 1971 až 1984

Pluto je planeta, jež se pohybuje sice jen velmi pomalu, přesto její vliv na nás je významný. Někteří astrologové Pluto zmiňují jen okrajově, ale astrologie tak jak já jí pojímám a rezonuji s ní, přikládá Plutu velmi zásadní vliv. Je to spojení s naší vlastní podstatou a s Duší.

Váhy jsou znamení a energií, jež odpovídá touze najít harmonii, rovnováhu a zlepšit sebe i svět kolem.
V astrologii existuje 12 archetypů a znamení Vah,  společně s vládcem tohoto znamení, planetou Venuší a 7. domem horoskopu je vyjádřením jednoho z nich a to archetypu spojení a spolupráce.

Lidé, kteří se narodili s Plutem ve Vahách nebo s Plutem v 7. domě horoskopu, přišli narovnat svoje vztahy a postavení ve společnosti. Přišli nalézt rovnováhu v těch oblastech života, ve kterých se z ní během různých časů a svojí zkušeností v lidském těle vychýlili. Přitahují do svého života Duše, se kterými byli v konfliktu, něco si dlužili nebo je pojí sliby a přísahy. Tito lidé mohou zažívat různé situace, kde si musí uvědomit svoje hodnoty, postoje a kvality versus názory někoho jiného.

Vztahy obecně jsou pro ně velkou výzvou. Mohou mít mnoho vztahů a zdát se být přelétaví, ale jsou i tací, jež se rozhodli žít v osamocení s obavami z toho, že je ti druzí zase zraní. Někde totiž uvěřili, že láska bolí. Ale aby se postavili svým stínům, je nutné jít do spojení, navázat přátelství a otevřít se lásce. Jen zkušenost opětovného spojení a otevření srdce je může vyléčit. Ne každý však dostane odvahu jít znovu cestou, kde by zklamán nebo zrazen. Přesto není jiné cesty. Tito lidé se snaží změnit názor společnosti na netradiční formy spolupráce i vztahů. Mohou mít karmu se členy rodiny i nelehkou sourozeneckou či sousedskou karmu. Mohou mít pocit, že budou kompletní a v pořádku pouze pokud budou v partnerství. Jejich lekcí je uvědomit si sami sebe a zažít i zkušenosti polarity znamení Berana. Váhy to je energie my a Beran já, ideálně já sám…

Tyto Duše mohou zažívat zkušenosti závislosti na partnerovi, na jeho financích nebo přítomnosti. Pokud se nezačnou vnímat jako jedinečná bytost se svobodnou vůlí, mohou být životem postaveni před zásadní situace a volby. Jednou možností jak být sám sebou a naučit se postarat sám o sebe je lekce, kdy partner či partnerka odchází. Může to být směrem k někomu jinému, ale i rozloučení s milovanou bytostí díky smrti. Přesto tento člověk může čerpat ze vztahů, jež mu do života vstoupily,  protože skutečně pravdou je, že nic se neděje náhodou a naše Duše projde lekcí, když je připravená a dopřeje si tolik času kolik jen potřebuje. Snad dojde poznání, že láska má mnoho podob a ta nejkrásnější je ta opětovaná.