Karma

je duchovní zákon příčiny a následku, který říká, že se nám jednou vrátí vše, co učiníme, dobré i zlé. Tedy že spravedlnost ve světě opravdu existuje a to nikoliv v rámci jednoho života, ale na úrovni věčného bytí. Každý náš skutek, čin a slova jsou navždy zaznamenána ve vesmírné  knihovně (Akašické záznamy) a dříve nebo později se nám vrátí ve formě postojů a jednání druhých lidí vůči nám. Tedy že Boží mlýny opravdu melou… Veškeré situace, kterým čelíme, jsou výsledkem našich dřívějších voleb a činů. Dříve nebo později, třeba i v jiných životech, se setkáme s důsledky těchto rozhodnutí tváří v tvář.

Vztahy jsou někdy krásné a naplňující, někdy náročné a bolestivé. Žádný z našich vztahů není dílem náhody. Náhoda neexistuje. Lidé, které potkáváme, očekávání  a okolnosti, ve kterých žijeme, odráží naše předchozí vazby a volby - KARMU. Jsme vším, čím jsme kdy byli, naše Duše má zážitky a zkušenosti, které k nám znovu přicházejí prostřednictvím druhých lidí a našich vztahům k nim.

Karma má mnoho projevů  a působí ve všech našich vztazích: v partnerství, v rodině, v přátelství i při zdánlivě náhodném setkání. Je mnoho důvodů, proč se Duše rozhodnou pro opětovný vstup do vztahů a ne všechny jsou založeny na lásce. Hněv a zloba jsou mocné spouštěče karmy, stejně jako nedokončené záležitosti a neschopnost nechat odejít milovaného člověka a dát svobodu tam, kde je vázáno naše srdce. Tyto silné vazby mohou svádět lidi dohromady znovu a znovu.

Účelem setkání může být splnění konkrétního úkolu, dokončení rozdělané záležitosti, splnění závazku nebo splacení dluhů.  Nezáleží na tom, zda jde o letmou známost nebo strávíme celý život společně.

Někteří lidé se setkávají proto, aby společně pracovali na určitém karmickém úkolu. Mohou sdílet společná témata (ztráta, nízké sebevědomí, neschopnost se vázat) a druzí jim nastavují zrcadlo nebo ukazují nový směr. Stejná situace může mít mnoho řešení. Lidé, kteří mají společná témata většinou patří do stejné skupiny Duší a před narozením se domluvili, že se setkají.

Jedna Duše může fungovat jako katalyzátor pro druhou. Vytváří situace, vztahy, které nabízejí druhému možnosti růstu. Stačí jejich přítomnost, činy, slova, která ve správný čas pronesou, nebo jejich rozhodnutí v našich životech zůstat nebo nás opustit. Ať tak nebo tak,  náš život už nikdy nebude  takový, jako býval.

Nechat někoho odejít je obrovská výzva pro všechny z nás. S touto zkušeností se setkáváme, když nás opouští milovaná osoba (partner, dítě, rodiče). Na formě odloučení nezáleží, může to být  rozchod, rozvod nebo úmrtí. Tato ztráta nás zasáhne na velmi hluboké úrovni a je jen na nás, jak se s ní vyrovnáme.

Každý z nás má své místo, důležitost, poslání a úkol, který je třeba naplnit.  I když vědomě netušíme, jakou roli pro nás hrají určití lidé a my pro ně, nevadí.  Naše Duše to ví. Chce se po nás, abychom se projevili a byli pravdiví. Říkali lidem svůj názor místo pouhého reagování. Vyjádřili se, postavili se za sebe a nechali energii volně proudit. Byli v přítomnosti, neodkládali řešení věcí na zítřek. Co když žádný zítřek už nikdy nepřijde? Lidé, jež milujete, nebudou čekat věčně, až si své city uvědomíte. Nečekejte na to, až se věci stanou. Vaše Duše přišla s určitým záměrem a je jen na vás, zda ho naplníte. Nehledejte řešení v hlavě. Jděte cestou svého srdce.