Intuice

————

„Naše pocity nám říkají, zda jdeme správnou cestou, zda kráčíme správným nebo špatným směrem.“
Jack Canfield


Každý máme schopnost naladit se na naše vnitřní pocity a používat intuici. Často to také děláme, jen o tom nevíme. Nebo náš vnitřní hlas přehlížíme a pak litujeme.
—————————
CO JE TO INTUICE?
Intuice je naše schopnost podvědomě vyhodnocovat  situace, lidi a okolnosti našeho života. Rozvinout a zlepšovat komunikaci se svým podvědomím můžeme všichni. Je k tomu třeba důvěry a odvahy následovat  naše většinou nelogická vnitřní vnuknutí a také trpělivost. Naše podvědomí ví naprosto přesně, co je pro nás dobré a co nám naopak neprospívá. Uvnitř své Duše víme, který partner se pro nás hodí, kde nám hrozí nebezpečí a co nás v životě může naplňovat. Intuice, podobně jako podvědomí a sny, k nám promlouvá pomocí tělesných vjemů, pocitů a symbolů. Může se jednat o nejasné tušení, o sen, o náhodně otevřenou stránku knihy, útržek písně, která nám zní v hlavě, nebo náhodou vyslechneme část rozhovoru pro nás neznámých lidí a dostane se nám odpovědi na otázky, jež nás trápily. Můžeme být svědkem neuvěřitelných „náhod“, které nás přesně dovedou tam, kde potřebujeme být. Někdy postrádáme smysl těchto událostí, ale vše se zdá být takové jak má být. Často nás může mrazit nebo naskakovat husí kůže, když něco vytušíme.
Informace jsou všude kolem nás a odpovědi na naše otázky také. Naše pocity jsou základním způsobem komunikace mezi naším podvědomím a vědomím. Když se otevřete a naučíte se důvěřovat  svým pocitům, zjistíte, že vaše intuice vás vždy dovede k tomu nejlepšímu, co můžete prožít nebo získat. Sami nejlépe víte, co je pro vás v tu danou chvíli nejlepší.
—–
Intuice neboli mimosmyslové vnímání je náš šestý smysl. Jsou to všechny informace, které jsme schopni vnímat a obdržet mimo naše známé smysly, kterými jsou zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Často můžeme zachytit informace o druhých lidech týkající se jejich soukromého života, přítomnosti, minulosti, budoucnosti nebo dokonce i informace o jejich zdravotním stavu, včetně tělesných příznaků jejich nemoci.

Používáte svou intuici?
Stává se vám, že na někoho myslíte a toho člověka potkáte nebo vám zavolá?
Víte, co chce někdo říct ještě před tím, než to řekne? Míváte sny nebo tušení a ty se ukáží být správné?
Máte náhlé vnuknutí někam jít nebo udělat něco, co se později ukáže být jako správné rozhodnutí?
Nebo toto vnuknutí ignorujete a později litujete? Vnímáte pocity nebo tělesné příznaky druhých osob, které jsou pro ostatní skryté? Cítíte přítomnost něčeho nebo někoho, kdo vám pomáhá?
Slýcháte někdy hlasy, které vás varují před věcmi, které se přihodí ve vašem životě či v životě někoho jiného?

Pokud jste na většinu těchto otázek odpověděli ano, pak jste jedním s velmi intuitivních lidí, jste jedním z nás. Nebojte se těchto svých schopností a rozvíjejte je. Nevíte jak? Přijďte na můj kurz.