GDPR

Obecným nařízením Evropské Unie na ochranu osobních údajů GDPR, se řídí veškeré nakládání s osobními údaji zákonem č. 101/2000 Sb. – zákon o ochraně osobních údajů, a dále pak od 25.5.2018 nařízením EU. Poskytovatel služeb se zavazuje, že bude trvale chránit všechny osobní údaje uživatele v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Poskytovatel použije osobní údaje výlučně za účelem poskytnutí objednané služby a další potřebné komunikace s klientem. Informace o uživateli nebudou v žádném případě předány do rukou neoprávněných osob. Za ochranu osobních údajů je také zodpovědný sám uživatel, který data poskytuje a tímto souhlasí s jejich zpracováním. Na žádost uživatele budou veškerá jeho data odstraněna z databáze GDPR.

Při objednání služby nebo registraci do nabízených kurzů od Studio Stella – Olgy Pěchotové, IČO: 74123017,
udělujete současně souhlas se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji (GDPR), které jsou platné od 25. 5. 2018.
Tento souhlas je platný pro lektorku:
Olga Pěchotová, Železniční 520, Kryry,  IČO: 74123017

Osobní údaje jsou poskytovány v následujícím rozsahu a pouze pro uvedené účely:
1 – Jméno a příjmení u soukromých osob pro vystavení příjmového dokladu a daňovou evidenci
a obchodní jméno firmy, adresa a daňová identifikační čísla u firem pro případ, je platba uskutečněna prostřednictvím faktury.
Tyto údaje slouží  zpracování účetnictví a je nutné je podle zákona uchovávat po dobu tří let od skončení kalendářního roku, ve kterém je doklad vystaven.
Účetní doklady nejsou uchovávány dohromady s vašimi dalšími osobními údaji.
2 Kontaktní telefon, emailová, případně i fyzická adresa, pokud jsou nutné pro vzájemnou komunikaci. Emailová adresa může být využita i pro sdělení novinek ohledně nabízených služeb a kurzů. Tento souhlas můžete kdykoliv později odvolat.
3 – Jméno, datum, místo a čas narození – vaše, případně i dalších osob, které chcete v rámci studia procvičovat.
Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vypracování horoskopu. Současně s tím  souhlasíte s jejich archivací.
Studenti astrologických kurzů dávají tímto současně svolení k používání svých horoskopů v rámci vyučování. To se děje dvojím způsobem.
A: Ve vyučování za jejich přítomnosti, kdy se k horoskopu sami vyjadřují. Je pouze na jejich úvaze, kolik údajů o sobě sami druhým prozradí. Nahrávky z těchto seminářů dostávají pouze jejich kolegové v rámci uzavřené skupiny.
B: Pokud je horoskop využit pro účely výuky mimo skupinu, např. jako příklad ve skriptech, nejsou u něj uvedeny žádné identifikační údaje, které by je mohly spojovat s jejich osobou. Zveřejněno je pouze datum narození a případný popis případu.
4 – Způsob zabezpečení: Výše uvedená data jsou uložena na počítači lektorky, které jsou v soukromém bytě majitelky a nejsou přístupny dalším osobám. Jsou chráněny hesly i antivirovými programem.  Soubory jsou zaheslovány. Žádné z uvedených údajů nejsou předávány dalším osobám.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (§ 12, § 21).