Znaky citlivosti, empatie

Jak dokazují studie kvantových fyziků, vše kolem nás se skládá z vibrující energie. Tato energie je neustále v pohybu. Představte si větrák, který má několik rychlostí. Nejpomalejší rychlost je vibrace našeho těla, prostředí, ve kterém žijeme a ostatních hmotných věcí. Je to naše fyzická realita, kterou dokážeme vnímat našimi smysly – zrakem, sluchem, čichem, chutí a hmatem. Jenže větrák má více rychlostí a my jsme více než jen fyzická těla ovládaná mozkem a jeho impulsy. Někteří z nás se dokáží vcítit do druhých lidí a vnímat jejich citové rozpoložení, nálady i fyzické bolesti. Jsou jako houby, které nasávají energie z ostatních lidí a okolního prostředí. Nejvíce jsou ovlivňováni prostředím, ve kterém žijí, rodinou a blízkými vztahy. Jsou tak otevření až jsou přecitlivělí a zranitelní. Někteří se dokáží naladit nejen na přítomné energie, ale i na kolektivní nevědomí. Mají tak přístup k informacím, co se kdy stalo, jak se lidstvo vyvíjelo a jaké události, bolesti a zklamání se kdy ve světe staly. Žádné slovo, žádný čin, myšlenka nebo emoce se totiž nikdy neztratí…

V dnešní době je všude kolem nás mnoho negativní energie. A citliví lidé se musí naučit s touto energií pracovat tak, aby je neoslabovala a neškodila jim. Nejvnímavější jsou k těmto energiím děti a často si s těmito zahlcujícími pocity nevědí rady. Mohou se vinit za špatnou náladu rodičů, mohou se trápit a někdy i sebepoškozovat; v dospívání pak hledat únik v závislostech, alkoholu a drogách. Špatně snášejí změny a i sebemenší vybočení z jejich navyklého života je může vykolejit na velmi dlouhou dobu. Jsou emocionálně nestabilní.

Nejdůležitější je naučit se vymezit vůči okolí a vytyčit své vlastní hranice. Nikdo není tak mocný, aby dokázal spasit celý svět….

Zkus se zklidnit a odpovědět si na tyto otázky:

 • Vnímáš změny nálad a energií ve svém okolí a ztrácíš se v nich?
 • Zažíváš emoční výkyvy, někdy tě přemůžou emoce, pláč, úzkost, panika, zranitelnost, deprese?
 • Velmi se tě dotýkají křivdy, nespravedlnosti a násilí páchané na dětech,  zvířatech a těch, kdo je slabý a nemůže se bránit?
 • Často nedokážeš rozlišit, zda tyto nálady patří tobě nebo druhým lidem?
 • Dostáváš informace a vhledy o ostatních lidech a  jejich vlastnostech, zvycích, minulosti a budoucnosti?
 • Trpíš nespavostí nebo se v noci často probouzíš, hlavně mezi 2 a 4 hodinou ranní?
 • Společnost druhých tě vyčerpává, potřebuješ čas o samotě, aby sis dobil baterky?
 • Někdy býváš apatický a nechce se ti nic dělat, odpočíváš nebo se díváš „ Do blba?“
 • Máš potřebu často jíst, někdy se přejídáš, hlavně pokud se cítíš přetížený a pod tlakem?
 • Nezvládáš pobyt v nákupních centrech a přeplněných místech?
 • Přestal jsi sledovat čas a nosit hodinky, čas vnímáš jinak?
 • Býváš  dezorientovaný v čase a prostoru?
 • Zapomínáš a míváš výpadky krátkodobé  paměti? Potřebuješ pobyt venku a kontakt s přírodou a zvířaty?
 • Je ve tvém životě někdo, kdo tě utiskuje nebo fyzicky omezuje? Někdo, kdo tě neustále shazuje, kritizuje a nerespektuje tvoje potřeby? Někdo, s kým musíš sdílet svůj čas, peníze životní prostor a v hloubi duše to chceš jinak? Někdo, kdo tě nenechá vyjádřit se a pokud ano, stejně ho tvoje názory nezajímají?
 • Máš pocit, že nevlastníš svůj život a neustále se podřizuješ přáním ostatních?
 • Cítíš se nevyslyšený, nepochopený a nemáš sílu se prosadit?
 • Jakoukoliv radu vnímáš jako kritiku a reaguješ stylem obrana – útok?
 • Máš návaly vzteku, pláče a někdy pocit, že nemůžeš dýchat?
 • Tvůj život je jako na houpačce, z extrému do extrému, ode zdi ke zdi?
 • Nejsi svobodný ve svém rozhodování? Cítíš se  provinile, když někomu říkáš NE?
 • Jsi nešťastný, pokud někomu z blízkých nemůžeš pomoci? Cítíš to jako selhání?

Pokud jsi se poznal v těchto popisech, jsi jedním z nás. Jsi empatický, vnímavý a citlivý člověk.