Citově náročné vztahy

Každý vztah, který navážeme, každé setkání je jedinečné. Lidé, události a okolnosti našeho života nám nastavují zrcadlo. Zrcadlí nám naše vlastnosti, přednosti a věci, na kterých je třeba pracovat. Naše energie rezonuje s tématy, které aktuálně řešíme, nebo jsme vyřešili. Pokud je neodstraníme, jsou stále přítomné v našem energetickém systému. Ve všech našich vztazích se setkáváme sami se sebou. Ať už věříme na karmu nebo ne. Náhody neexistují, nejsme oběti okolností. Vše, co se nám děje, jsme do svého života pozvali, nebo (někteří nevědomě) vytvořili. Říkám nevědomě, ale pravda je, že i když to tak často na první pohled nevypadá, naše Duše tvoří se záměrem a láskou. Chce se učit a růst, chce zakusit jaké to je žít ve hmotném světě a cítit i jiné pocity než je LÁSKA. Proto jsme ve fyzických tělech a můžeme se dotýkat věcí, lidí, můžeme je obejmout, poznat jakou chuť a intenzitu může mít blízkost i ztráta milovaného člověka.

Ale nejen to, všechno kolem dokážeme vnímat i na jemnějších úrovních, protože MY A VŠE kolem nás JSME pulsující ENERGIE. Všichni jsme jedno. Každá interakce mezi lidmi, prostředím a planetou je o výměně energie. I jen myšlenka na druhého člověka vyvolá záchvěv a změnu v našich energetických polích. Nezáleží na tom, zda se jedná o vztah pracovní, partnerský,  přátelský nebo lásku.

Některé vztahy nás uspokojují, jiné zraňují a vyčerpávají, ale VŠECHNY nás svým způsobem obohacují. Jenom my rozhodujeme o tom, jaký je náš život a kdo se stane jeho součástí. Buďte silní a odvážní, řekněte lidem, kteří vás oslabují, využívají a zraňují NE. Postavte se za sebe a to bez pocitu viny. Vymezte se, řekněte jim svůj názor, nebojte se jejich reakce. Abychom žili šťastně a naplněně, je třeba se naučit nejen DÁVAT, ale i PŘIJÍMAT. Jenom tak můžeme žít v rovnováze.

Vztahy, které nás vyčerpávají, jsou vztahy s despoty, žárlivci, alkoholiky a lidmi, kteří mají narcistické sklony nebo trpí závislostmi. Jsou to vztahy s dominantními partnery, rodiči a lidmi, kteří se vzdali vlastní moci, hrají si na chudinky nebo svou hodnotu a energii získávají od druhých povyšováním se nad ně nebo jejich ponižováním.

Jak poznáte osobnost s narcistickými sklony:
Jsou to lidé, kteří se domnívají a chovají tak, jako by se svět točil jen kolem nich. Často jsou velmi inteligentní a na druhé působí sebevědomě. Bývají velmi okouzlující, ale chybí jim empatie – schopnost vcítit se do druhých. Ostatní lidé je v podstatě nezajímají. Oni mají svůj svět, film jejich života, ve kterém hrají hlavní roli.

 • Chovají se tak, jako by se svět točil jen kolem nich
 • Chtějí, abyste jim skládali poklony a komplimenty
 • Pokud chcete jejich pozornost nebo souhlas (týká se pracovních vztahů), musíte jim lichotit a podlézat
 • Pokud nesouhlasíte s jejich názory, jsou chladní a odtažití, buď vás ignorují, nebo kritizují
 • Jsou zaměřeni pouze na sebe a téma rozhovorů se vždy týká jejich života, jejich potřeb a jejich zážitků
 • Jednání a komunikace s nimi je tzv. „One man show“ a monolog začínající „ Já,  já, ….“
 • Jsou sebestřední, a pokud jim nikdo nelichotí, chválí se sami nebo si o poklonu řeknou, chtějí totiž pozornost za každou cenu

Jak poznáte chudinky:

 • Neustále si stěžují, jak je k nim život nespravedlivý, kdo jim ublížil a podvedl je
 • Donekonečna opakují, že nemají sílu, peníze, přátele
 • Pokud jim nabídnete řešení, odmítnou, nechtějí nic řešit ani měnit
 • Touží po pozornosti a myslí si, že  ji dostanou pouze, když budou nemocní nebo nešťastní

Pokud jsou tito lidé součástí vašeho života, ať už osobního nebo pracovního, měli byste se naučit jednat s nimi tak, aby vás citově nezraňovali a nebrali vám energii. Buďte rozvážní a zvažte velmi pečlivě, zda chcete mít intimní vztah, přátelství nebo partnerství s takovým člověkem. Protože vztahy s takovými lidmi jsou velmi emocionálně náročné, citově nenaplňující a omezující. Pro takového člověka je velmi těžké, možná dokonce nemožné, dát vám prostor, uspokojit vaše potřeby lásky, péče a pochopení. Tento člověk je zaměřen pouze na sebe a nikdy se nezmění. Pokud budete schopni o těchto věcech otevřeně komunikovat, možná se bude chvíli snažit, ale pak s tím přestane. Není mu to totiž přirozené. Nemůže dát to, co sám nemá. Zvažte, zda opravdu chcete s takovým člověkem sdílet svůj život, prostor a energii. Chcete se cítit vyčerpaní, nepochopení, nemilovaní a využití? Nebo lidi, kteří vám tyto pocity navozují, chcete raději opustit, vyškrtnout ze svého života? Volba je na vás.

Někdo zůstává a nechává si ubližovat. Jiní se otáčejí zády a odcházejí v naději,  že tím je to pro ně uzavřená kapitola. Ne tak docela… Překvapivě velmi brzy potkají dalšího člověka, který jim znovu, možná ještě tvrději přehraje stejný problém. Doba se změnila, už se nemůžeme vyhýbat zodpovědnosti. Je třeba začít  jednat… Není lepší se zhluboka nadechnout a konečně pochopit, co za lekci máme právě s tímto člověkem pochopit?

Zákon rezonance říká, že stejné přitahuje stejné. Jsme tedy špatní, slabí,  když do svého života přitahujeme ztroskotance, alkoholiky a citově náročné vztahy a pak se trápíme? Vůbec ne. Většina z nás přišla, aby zažehla světlo a toto světlo šířila dál.  Někdo nám říká pracovníci nebo poslové světla  „Light workers“ a pro jiné jsme jen vnímaví a intuitivní lidé. Pokud čteš tyto řádky, jsi pravděpodobně jedním z nás.

Pomáháme lidem, vyučujeme, nastavujeme zrcadla, léčíme citová a tělesná  traumata a rány. Často pracujeme jako zdravotníci, lékaři, učitelé, maséři, terapeuti, psychologové a astrologové. Chceme navrátit harmonii a rovnováhu do našich životů a životů našich blízkých. Otevírat srdce a léčit bolesti a nemoci těla. I my máme vlastní bolesti a zranění. Často pomáháme druhým, protože pak si nemusíme přiznat, jak moc jsme sami zoufalí a potřebujeme pomoc. Přitahujeme citově náročné vztahy, protože zrcadlí naše vlastní bolesti a rány. Je to naše energie, v našich aurách a energetických polích, která přitahuje stejné. Chceme být vyléčeni. Jsme zranění léčitelé a mnoho z nás v dětství zažilo traumata, ztráty, násilí a sexuální zneužití, a právě proto se dokážeme vcítit do druhých a pochopit je. I my hledáme pochopení.

Je pro nás přirozené pomáhat druhým a ukazovat jim směr. Ale každý jsme jiný. Každý potřebuje své vlastní tempo, svůj vlastní čas, aby pochopil, co vlastně v životě chce a po čem touží. Musíme se naučit respektovat volby druhých,  i když je to pro nás velmi bolestné, hlavně pokud víme, že naší blízcí se rozhodli trpět nebo zemřít. Musíme pochopit, že nemůžeme manipulovat lidmi a nutit je do změn, na které nejsou připraveni. Můžeme změnit sebe tím, že uznáme a pochopíme, že každý člověk má právo rozhodovat se sám za sebe. Tedy i právo nás opustit nebo nemilovat. Lásku a pozornost někoho si nemůžeme nevynutit. Pokud to nepochopíme, budeme si ubližovat navzájem a tvořit tak další karmu.

Někdy je těžké si přiznat, že i ten nejlepší úmysl může selhat. Nevyžádaná rada bývá brána jako vměšování se do záležitostí a soukromí druhých. Jsou lidé, kteří nechtějí vstát a věci řešit. Touží po pozornosti a chtějí se nechat litovat. Je to jejich volba. Nemůžeme je zachránit, rozhodovat za ně a řídit tak jejich život.  Pokud je to váš případ, přestaňte s tím. Je to jen plýtvání vaší energie. Použijte svou energii na něco smysluplného, vezměte si ji zpět a uzdravte sami sebe….

Zažíváme čas návratu k sobě. Musíme se naučit v prvé řadě chápat a milovat sami sebe, přestat plýtvat energií a  nastolit rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. K tomu nám slouží vztahy s druhými lidmi. Pokud létáte letadlem, vzpomeňte si, že na začátku každého letu je emergency školení pro případ havárie. Letušky předvádějí cestujícím, co je nutné udělat v případě nouze. Je třeba nejprve nasadit kyslíkovou masku SOBĚ, zajistit svou vlastní bezpečnost a teprve pak pomáhat ostatním… Pamatujte si to.