Konstelace

*

Konstelace jsou metodou, která pracuje s informačním polem. Vychází z předpokladu, že všechno a všichni se navzájem ovlivňujeme, neboť jsme propojeni. Osvobozuje nás od rodinných a jiných zapletení. Pochopení a uznání vazeb v našem rodinném systému nás činí svobodnými žít svůj život. Konstelace pracují se systémy obecně, lze je použít i k řešení pracovních otázek a dalších témat.

Kde nám například můžou konstelace pomoci:

 • nízké sebevědomí, pocit neschopnosti v životě něčeho dosáhnout Příčinou může být komplikovaný vztah k rodičům, vazba na jiného, často mrtvého člena rodiny, vina, která se může táhnout přes celé generace. Ztotožnění se s vyloučeným členem rodiny, alkoholikem, psychicky nemocným členem rodiny, někým kdo byl společností nebo rodinou zavržen a vyloučen.
 • neschopnost navázat uspokojivý partnerský vztah Příčinou může být přetrvávající pouto mezi otcem a dcerou, matkou a synem. Časté v rodinách, kde to mezi rodiči příliš nefungovalo nebo jeden z nich rodinu opustil či zemřel. Dítě pak automaticky z lásky přebírá roli chybějícího článku (rodiče, sourozence) a nemá prostor pro vlastní vztahy. Časté je také ztotožnění se s bývalým milencem, partnerem nebo první láskou jednoho z rodičů. Sounáležitost a dětská láska k rodičům nás často vede k přebírání jejich osudů. Dcera může následovat osud ovdovělého otce tím, že se citově uzavře a nenavazuje vztahy s muži. A pokud ano, tyto vztahy ztroskotávají. Vnitřně tím vyjadřuje sounáležitost k osudu otce a říká tím „Jsem jako ty, tati, taky nemám v životě štěstí a lásku.“
 • neschopnost se citově vázat Příčinou může být citové trauma z dětství, kdy bylo možná nutné předčasně dospět a převzít zodpovědnost (rozchod rodičů, smrt matky/otce). Můžeme stále pociťovat bolest, odloučení, lítost nebo vztek nad ztrátou a plně neprožitým dětstvím. Člověk pak nežije naplno a udržuje si odstup od ostatních, neboť se obává dalších citových zranění.

Před konstelací je dobré zjistit:

 • zda někdo v rodině a v předchozích generacích nezemřel mladý (do 40 let)
 • zda někdo nespáchal sebevraždu
 • zda se v rodině neodehrála vražda nebo znásilnění
 • zda v rodině nezemřely děti nebo matka při porodu
 • zda se o někom z rodiny nemluvilo špatně nebo se o něm nemluvilo vůbec
 • zda nebyl někdo po nějakou dobu izolován  (klášter, vězení, psychiatrie nebo nemocnice)
 • zda někdo v rodině neemigroval do zahraničí nebo se naopak z ciziny přistěhoval
 • zda neexistovaly v rodině nějaké majetkové křivdy, ztráty majetku nebo naopak neobohatil-li se někdo na úkor jiného člověka
 • zda někdo v systému neprožil velké utrpení (koncentrační tábory, válka, zavlečení do ciziny, vyhnanství)
 • zda nebyl někdo dlouhodobě nebo těžce nemocný

Je dobré podívat se na tyto věci alespoň dvě, tři generace nazpět. Někdy nás může ovlivňovat osud našich předků až 7 generací nazpět. Příčin našich neuspokojivých životních situací může být mnoho. Konstelace je pomáhají nejen vyjevit, ale i harmonizovat a léčit. Někdy stačí uvidět situaci z jiného úhlu  a pochpit tzv. AHA efekt, někdy je třeba vrátit energie tam, kam patří, uznat a poklonit se osudu našich předků.

………

Více o konstelacích,  časté otázky a naše odpovědi

O čem jsou rodinné konstelace? Jak taková konstelace probíhá? Rodinné konstelace jsou technikou, která využívá informací z energetického vědoucího pole. Klient definuje svůj problém a motivaci člověku, který konstelaci vede. Pak vybere zástupce za sebe, problém, popřípadě další osoby a události pro konstelaci důležité a pak už jen pozoruje, co se bude dít. Konstelace ožije svým vlastním příběhem. Je až s podivem, jak věrně zástupci zpodobňují vybrané členy rodiny, včetně pocitů, fyzických projevů, symptomů nemocí a podobně. Cítí a „přehrávají“ situace, o kterých nic nevědí,  a přesto je vše velmi reálné.

Příklad ze života: V jedné konstelaci se zástupce dědečka celkem nevybíravě domáhal alkoholu. Začal mluvit rusky, motal se a chtěl vodku. V reálném životě byl dědeček alkoholik, který pocházel z Ukrajiny….

Jak konstelace působí? Konstelace nám umožňují podívat se s určitým odstupem na věci a události v našem životě. Je těžké být objektivní v situacích, které se nás přímo dotýkají a ovlivňují náš život. Konstelace nám to umožní. Už jen tím, že se na situaci díváme z pozice pozorovatele, se mění náš úhel pohledu a získáváme odstup. Konstelace nám zviditelňují vazby členů našeho rodinného systému a také naše vazby k nim. Tyto vazby způsobují to, že se v životě chováme podle určitých vzorců a omezení. Často můžeme mít pocit, jako bychom žili život někoho jiného, nebyli ve svých volbách svobodní. Jedná se o takzvané zapletení. Do našeho rodinného sytému také patří naši současní i bývalí partneři, potraty a umělá přerušení těhotenství. Díky konstelacím máme šanci si tyto vzorce, role a názory, které jsme převzali (dobrovolně a z lásky), uvědomit.  Tam, kde je problém, je i řešení.

Co vše se dá pomocí konstelací řešit? Téměř všechno. Konstelací lze nahlédnout na jakoukoliv situaci. Nejčastějším tématem, se kterým lidé přicházejí, jsou nefungující vztahy. Lidé často řeší problémy s penězi a sebevědomím, ale tato témata jsou navzájem provázaná. Jiní chtějí vyřešit problémy v zaměstnání, žárlivost, závislosti nebo třeba i to, proč se nemohou naučit cizí jazyk.

Co je třeba vědět, než si nechám postavit konstelaci? Důležitá je motivace, čeho chci konstelací dosáhnout. Přesné zacílení dodá energii na síle a obrazy, které se nám vyjeví, pak bývají jasnější. Dále je dobré vědět informace o našem rodinném systému. Důležitá jsou fakta, nikoliv to, jak se nám naše rodina jevila. To jsou jen naše domněnky.

Jak dlouho taková konstelace působí? Tak dlouho jak je třeba. Některé konstelace můžou odstartovat změny okamžitě a některé konstelace působí léta. Všechno má svůj čas. Klient odchází s novým obrazem svého problému, s novým pohledem na svou životní situaci. Je důležité zůstat otevřený a nesnažit se věci analyzovat. Dovolit věcem, aby se děly. Často se dostaví pocit euforie nebo naopak smutek a bolest. Konstelace mohou vyplavit staré potlačené vzpomínky, pocity, které jsme nechtěli léta cítit, neboť byly příliš bolestivé. Ale tyto pocity chtějí být integrovány. Pokud je nezpracujeme, budou nás ovlivňovat a po nás také naše děti. Systém a svědomí rodu se postarají o to, aby nikdo a nic nebylo zapomenuto.

Co když nic neobvyklého o rodině nevím a moji rodiče už nežijí? Nevadí. Bude se tedy pracovat s informacemi, které jsou k dispozici. Často se stává, že klienti mají  pocit jakéhosi tajemství, pocit něčeho nevyřčeného co zůstalo viset ve vzduchu. Je-li to pro klienta a konstelaci důležité, informace se objeví. Přijde z vědoucího pole. Pokud chcete řešit problém s někým, kdo už nežije, vůbec to nevadí. Konstelace působí mimo prostor a čas. Jde o to uvolnit energie a vrátit je tam, kam patří.

Videa o konstelacích

……………….……………….