Tarot a karty Symbolon

*

Používám karetní sady Symbolon, Tarot a cikánské výkladové karty. Já osobně karty nevnímám jako pomůcku k věštění budoucnosti, ale jako nástroj a cestu k sebepoznání naší Duše. Všechny odpovědi na naše otázky máme v sobě, jen je někdy těžké nalézt k nim cestu nebo jim dovolit, aby nám pomohly najít řešení, přestože je na dosah ruky. Přitom stačí tak málo, otevřít se a přijmout to, co přichází, a rozloučit se s tím, co už je na odchodu…

… … …

Karetní soubor Symbolon je vynikajícím nástrojem sebepoznání. Byl vytvořen a používán pro účely psychoterapie. Je to soubor 78 karetních obrazů, které v nás rozeznívají a vynáší na povrch do našeho vědomí staré potlačené vzpomínky, zážitky a traumata. Naše mysl si znovu přes obraz na kartě vybaví vše, co jsme kdy odmítli, nechtěli cítit a raději to potlačili. Tyto zážitky se neztratily. Naopak. Staly se našimi kostlivci ve skříních a trpělivě čekají v našem podvědomí. Čas od času se ozvou, neboť je rozezní okolnosti našeho života, které s těmito zážitky a tématy rezonují. My se pak chováme podle starých, často nefunkčních vzorců.

Symbolon je předmět, který je rozlomený na dvě části a tyto části se chtějí znovu spojit v jeden celek. Karty Symbolon nám tyto části pomůžou pochopit, spojit a integrovat do našich životů, abychom se osvobodili a vykročili novým směrem. Karty Symbolon také zpracovávají astrologická témata, energie planet a jejich vzájemné aspekty.