Zrcadlení

Skrze druhé poznáváme sami sebe

Naše duše chce vývoj, chce tvořit a realizovat ve vnějším světě svoje touhy a sny. Během života procházíme zkušenostmi, které nás mají obohatit. Je naším úkolem integrovat jednotlivé složky naší osobnosti. A protože je někdy obtížné či přímo nemožné pro naše ego vůbec připustit, že některé vlastnosti máme, pak tyto vlastnosti promítáme  na druhé. Nikdy bychom si nevšimli vlastností a sklonů, které nám na druhých vadí, pokud bychom je sami neměli. Jde o  energetickou rezonanci…

Proto buďme vděční za setkání s druhými lidmi. Oni nám nastavují zrcadlo a současně my zrcadlíme jim. Zamyslete se, čím vás rozčiluje partner, děti, kolega v práci nebo váš nadřízený. Na kterou vaši strunu tento člověk zahrál? Pokud máte problematický vztah, zamyslete se, co vás tato situace má naučit. Říkám problematický, ale zaleží na úhlu pohledu.

Zakusit lásku, touhu, strach a pády, to vše je v plánu naší duše. Je na nás jak s těmito situacemi naložíme. Pokud něco nebudeme chtít řešit, problém se stane kostlivcem ve skříni. Ale tím nepřestane mít nad námi moc. Vrátí se, možná ve chvíli, kdy ho budeme nejméně očekávat. Přijde znovu, možná se změní kulisy, aktéři příběhu budou mít jiná jména a tváře. Ale podstata bude stejná. Můžeme hrát hru na pštrosa s hlavou v písku. Můžeme to hrát celý život. Možná i několik životů. Je to naše volba.

V této době  máme mnoho šancí a příležitostí své životy zlepšit. Je to doba, kdy dochází k čistění karmy jednotlivců, skupin a celé planety. Procesy, kterými procházíme, jsou opravdu pro některé z nás velmi, velmi obtížné, protože jsou provázeny pocity ztráty jistoty, kontroly a pevné půdy pod nohama. Ti z nás, kteří na sobě pracují, jsou na tom lépe. Jen se napojí a jdou s proudem. Mění se naše těla, naše frekvence a vibrace se zvyšují. Potkáváme duše, se kterými jsme sdíleli mnoho životů. Mnoha z nás se otevírají vhledy do  našich  minulých životů a inkarnací. Vidíme, slyšíme a cítíme, čím jsme si byli navzájem. Jsme vedeni na místa, která s námi vnitřně rezonují. Odhazujeme masky, říkáme, co si myslíme, jsme pravdivější. Přestáváme moralizovat a soudit druhé. Vyhledáváme  lidi, kteří nás obohacují. Mnohá stará přátelství a vztahy se rozpadají. Přestáváme plýtvat svou energii ve vztazích, které nám nic nepřináší. Mnoho vztahů se rozpadá proto, že už splnily svůj úkol a je čas se otevřít novému.

Je to čas sjednocení, návratu k sobě, k naší podstatě. Potkáme svoje spřízněné duše, karmické partnery a lásky i z velmi, velmi vzdálené  minulosti. To, že se znáte, poznáte na úrovni srdce, a když se jim zadíváte do očí. Oči jsou opravdu oknem do Duše. Získáváme nebo lépe řečeno znovu objevujeme schopnosti, které jsme kdysi měli – schopnost léčit druhé energií, číst myšlenky a mentálně komunikovat (telepatie). Budeme postaveni před volby žít a rozhodovat se podle svého srdce. Ne v hlavě, ale v srdci máme správnou odpověď. Je třeba naslouchat svému srdci. Dívejte se do očí lidem ve své blízkosti. Srdce vám napoví správně a ukáže cestu. Buďte vděční životu za tuto šanci. Teď po mnoha letech, životech, hledání v labyrintu času, přišla šance říci svým milovaným „Miluji tě“. Buďte otevřeni a věřte, že srdce srdci porozumí.