Čakry a min. životy

jsou energetická kola – víry, které spojují naše fyzické tělo s naším aurickým polem. Přes čakry přijímáme životadárnou energii a ta je dále vedena tělem pomocí meridiánů. Čakry jsou 7 hlavními energetickými zdroji a také „mikročipy“ našich minulých zkušeností. Jsou energetickým zápisem všech zkušeností a trumat naší Duše.

7 Hlavních čaker:

1. Základní neboli Kořenová čakra

 • Umístěna mezi konečníkem a pohlavními orgány
 • Barva: červená

První čakra je  spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí.  Vypovídá o našem uzemnění ve světě, vztahu k fyzičnu a našemu tělu. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence a našich potřeb – jíst, pít, být v bezpečí a teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly a energie. Má pocit,  že nikam nepatří, necítí se bezpěčně,  nedaří se mu ve hmotě a nemá vyrovnaný vztak ke svému tělu a penězům.

Pocity, které ovlivňuje: odloučení, strach, pocit, že nepřežiju, že nikdy nebudu mít dostatek.

Témata v minulých životech související s touto čakrou: psychické nebo emocionální traumata, která nám brání plně se sžít s naším tělem. Minulé životy kdy jsme trpěli hladem, strachem o svůj život, nejistotou a utrpením.

2. Sakrální čakra

 • Umístěna u dolního konce páteře (křížové kosti) a vpředu v podbřišku
 • Barva: oranžová

Sakrální čakra, někdy se o ní hovoří jako o čakře sexuální. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii, naši kreativitu a spontánnost. Nerovnováha v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru. Nebo naopak přehnaná orientace na sex a promiskuita je také příznakem nerovnováhy této čakry.

Pocity, které ovlivňuje: odpor ke změně, neschopnost navázat intimní vztah, nedostatek sebejistoty, vina za příjemné pocity a uspokojení.

Témata v minulých životech související s touto čakrou: životy kdy naše prožívání sexuality vedlo k neštěstí, bolesti nebo smrti. Kdy jsme byli za naši sponntánost a radostné prožívání své sexuality potrestání, hanobeni nebo zemřeli. 

3. Solar-Plexus čakra

 • Umístěna na úrovni solar plexu
 • Barva: žlutá až zlatožlutá

Tato čakra je sídlem vůle osobnosti, také má na starosti citové vazby a mentální pochody. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, poražení, ztráty svobodné vůle, k vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí. Arogance, kritičnost, vztek a nerespekování autorit jsou dalšími projevy nerovnováhy této čakry.

Pocity, které ovlivňuje: strach, vztek, hanba, agrese,  nízké sebevědomí a arogance.

Témata v minulých životech související s touto čakrou: používání  a zneužívání moci, dominance, životy, kdy jsme se nemohli plně projevit, životy v rolích otrok – pán, obět – pachatel.

4. Srdeční čakra

 • Umístěna ve středu hrudníku,  na úrovni srdce
 • Barva: zelená (růžová a zlatá)

Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde o vztahy k sobě, k druhým lidem a k celému světu. Její zablokování způsobuje neschopnost lásku vyzařovat, ale také jí přijímat.

Pocity, které ovlivňuje: láska, smutek, odvaha, soucit, touha, hořkost, emapatie (vcítění se do druhých).

Témata v minulých životech související s touto čakrou: časy, kdy naše srdce zlomil smutek nebo bolest z nenaplněné lásky, časy kdy jsme zažili zradu, odloučení od milované bytosti. Tyto minulé životy jsme opustili s myšlenkou nebo výkřikem „Nikdy ti/jim neodpustím co se stalo, ještě se uvidíme, atd“.

5. Krční čakra

 • Umístěna na krku v blízkosti ohryzku, také v uších, ústech, nose
 • Barva: světle modrá (stříbrná, zelenavě modrá)

Krční čakra je centrem  komunikace a sebevyjádření. Na starosti má mít komunikaci a projevy vůle v našem životě. Zablokování vede k neschopnosti vyjádřit se – vady řeči, ale i prázdné myšlenky a plýtvání slovy, bla, bla, bla.

Pocity, které ovlivňuje: strach, důvěra, sebedůvěra, pocit bezcennosti a marnosti,

Témata v minulých životech související s touto čakrou: životy, kdy naše sebevyjádření vedlo k bolesti a neštěstím, naše životy jako kazatelé, vůdcové revolucí, kdy nám druzí naslouchali a důvěřovali. Kdy jsme zemřeli pro obhajobu svých názorů a myšlenek; životy kdy jsme měli předat nějaký vzkaz a zemřeli, životy plné tajných informací, konspirací a tajemství.

6. Čelní čakra – čakra třetího oka

 • Umístěna na čele mezi obočím (třetí oko)
 • Barva: indigově modrá (žlutá, fialová)

Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními sílami jednotlivce. Nerovnováha vede k přízemním myšlenkám, pesimismu, k odmítání duchovna a Boha, k pochybnostem o sobě, svých schopnostech a zablokování intuice.

Pocity, které ovlivňuje: zoufalství, prázdnota, marnost, víra v to, že vše má/nemá svůj smysl.

Témata v minulých životech související s touto čakrou: životy kdy jste se cítili jako by vás Bůh opustil, museli jste čelit velké bolesti, fyzické i emocionální. Ztráta milovaných bytostí, fyzická bolest – mučení, násilné smrti a zlomená srdce. Životy, kdy na vás náboženství mělo negativní vliv, životy svatých, mučedníků nebo jejich pronásledovatelů.

7. Temenní čakra

 • Umístěna na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru
 • Barva: fialová, bílá, zlatá, ultrafialová

Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když budou harmonické všechny ostatní čakry.

Více informací o činnosti čaker, jejich harmonizaci a čištění, se dozvíte na mých seminářích.