Karma, minulost a vztahy

Kdybych Tě znovu potkal,
mohl se k Tobě přiblížit.

Dotknul se rukou Tvých vlasů,
odvážil se Tě políbit.
Kdybych Tě znovu potkal,
snad cítila bys ten žár,
protože já rád Tě mám
a všechno na světě bych dal za tvoji lásku…

Většina z nás touží po setkání s člověkem, který nás bude milovat, rozumět nám a chápat nás. Nebude třeba slov a on nebo ona naplní všechny naše potřeby, přání a očekávání. Prostě ideální partner, naše druhá polovina. Toužíme po setkání se svou spřízněnou Duší. A spřízněné Duše opravdu do našich životů přicházejí, jen někdy jinak, než bychom čekali. Spřízněných Duší máme mnoho. Spřízněná Duše není jen člověk, do kterého se zamilujeme a budeme spolu do konce života. Spřízněná Duše může být člověk, který nás rozčiluje, nesnáší nás nebo irituje. Možná nepříjemný soused nebo zaměstnavatel, možná někdo z rodiny, koho nemůžeme vystát. Ne vždy je nám dáno potkat někoho ze svých spřízněných Duší jako Lásku našeho života a potencionálního partnera. Ale i  zázraky se někdy dějí.

Karmické vztahy kdy se minulost prolne s přítomností…
Všechny vztahy našeho života jsou obnovením vazeb a spojení z minulosti, jsou karmické. Ve všech našich vztazích působí zákon akce a reakce, karmy. Mnoho našich dnešních zkušeností je důsledkem voleb, které jsme učinili kdysi dávno. Pro každého z nás platí to, že to, co zaseješ, to také sklidíš. A tak se znovu setkáváme s lidmi a situacemi, které jsme  vytvořili, a zažíváme události, které jsme svým jednáním uvedli  do pohybu.

Karmické vztahy důležité pro tento náš současný život, bývají provázeny velmi intenzivními pocity. Při setkání s těmito spřízněnými Dušemi můžete okamžitě zažívat pocit radosti z opětovného shledání, touhu, lásku, strach, nenávist nebo averzi. Silná sexuální přitažlivost nebo bolest na srdci (v oblasti srdeční čakry)  jsou častými ukazateli předchozí silné nevyjasněné karmické vazby.

Tato sexuální přitažlivost bývá velmi intenzivní a může do našich životů vnést hodně napětí, nepokoje a citového zmatku. Obzvlášť pokud jsme již vázáni k jiným partnerům a máme děti. Velmi časté jsou milostné trojúhelníky, které se táhnou napříč věky. Není tedy divu, že jsou naše Duše k sobě stále přitahovány touhou tyto často velmi bolestné situace konečně vyřešit. Je totiž doba čištění a vyrovnávání karmy.

Karma a spřízněné Duše jsou oblasti a témata plná hloubek, skrytých nebo potlačených pocitů a motivů.  Často jednáme iracionálně, cítíme lásku k někomu, kdo nás zraňuje nebo zraňujeme my jeho. Někdy ubližujeme sami sobě, protože nevíme, jak s těmito situacemi naložit.

Na naše současné životy také stále působí přísahy ze srdce, které jsme učinili, prokletí a kletby, které jsme vyslovili nebo je na nás někdo seslal, kdysi v minulosti. Tyto pocity závazku, viny nebo sliby cudnosti a celibátu na nás stále působí, přestože si těchto energií nejsme vědomi. Časté jsou sliby a přísahy jako „Navždy tě budu milovat, nikdy na tebe nepřestanu čekat, žádný jiný muž mě  nikdy nebude  mít, atd. …“

A pak se divíme, proč se nám nedaří ve vztazích, nejsme šťastni nebo se nedokážeme v životě prosadit. Jak můžeme najít partnera, když jsme na energetické úrovni dávno spojeni s někým jiným? Tato spojení srdcí můžou být trvat již tisíce let a my je žijeme znovu a znovu…

Možná to znáte, někoho potkáte, zamilujete se, a přesto jsou vám do cesty kladeny překážky a toho člověka, ať děláte co děláte, prostě nemůžete mít. Nebo se vám nedaří, jste něšťastní a možná si říkate, že vás snad někdo proklel… A skutečně tomu tak může být. Všechny myšlenky a slova mají svou sílu a opravdu dokáží ublížit. Všechno je energie, která se vždy nějakým způsobem zhmotní.

Nezoufejte, nadešel čas tyto bolestné vazby a závazky uvolnit a přestat se trápit.

Jak poznáme důležitý a nevyjasněný karmický vztah:

 • neovladatelné city a vášně – láska nebo nenávist, situace typu nemohu žít s tebou ani bez tebe
 • intenzivní (někdy jednostranná) sexuální přitažlivost
 • pocit závazku nebo dluhu vůči druhému – pokud někomu půjčujeme peníze a on nám je nevrací, sdílíme s druhým svůj domov, prostředky a majetek a on si nás neváží a naopak; je zde nevyřešená karma
 • manipulace, ovládání nebo násilí zaměřené proti nám
 • psychické nebo jiné zneužívání

Karma by nikdy neměla být výmluvou pro naše problémy a neschopnost učinit rozhodnutí, omluvou pro naše sobecké jednání a zraňování druhých. Pokud si neustále vybíráme nespolehlivé partnery, kteří nás podvádějí a neváží si nás, pak to není karma, ale nedostatek zdravého rozumu a soudnosti. Abychom byli schopni navázat uspokojivý partnerský vztah, je důležité i to, jakým způsobem jsme prožili dětství a jaké byly naše vztahy s rodiči.

Hlavní důvody, proč se Duše rozhodnou opakovaně vstoupit do vztahů:

 • nevyřízené záležitosti, dluh nebo povinnost
 • zvyk nebo setrvačnost, závislost a symbióza
 • láska, spojení srdcem, přísahy nebo sliby
 • duchovní vazby, spojení spřízněných Duší
 • nenávist, touha po pomstě, vina
 • splnění konkrétních úkolů, pozitivní služba pro druhé
 • zapletení, což  je situace, kdy je několik Duší navzájem provázaných v důsledku svých karmických zkušeností. Duše se inkarnují společně znovu a znovu a usilují o vyjasnění situace. Časté pro karmu rodiny.
  K zapletení může dojít, když jedna Duše přijme příliš zodpovědnosti za jinou, za její dobro nebo pocity. Stejně tak i naopak, pokud se Duši nepodaří přijmout zodpovědnost za jinou a její role selže, třeba když matka opustí své dítě nebo zemře při porodu.

K zapletení například dochází:

 • když je vztahová karma nenaplněná nebo nevyřešená
 • pokud nejsou závazky jedné Duše (dítěte nebo rodiče) naplněny
 • když existuje příliš odpovědnosti za někoho jiného
 • když někdo hledající svou svobodu byl omezován
 • v situacích ovlivněných starými sliby, přísahami nebo kletbami

… … …

Modlitba za uvolnění karmického zapletení

Vracím druhým vše, co mi nepatří a co není součástí mojí karmické lekce. Z lásky a ve své snaze pomoci druhým a touze mít nad jejich životy kontrolu, jsem na svá bedra naložil jejich bolesti a smutky a tím převzal za jejich život zodpovědnost. A proto je můj život tak těžký a tělo unavené.  S respektem a láskou vracím všem jejich úděl a karmické lekce, které jsem jim z lásky a sounáležitosti k nim pomáhal nést.
I já si beru nazpět vše, co jsem na druhé naložil, a přijímám vše, co patří pouze mně a je mou karmickou lekcí. Uvědomuji si, že je údělem každého člověka nést si svůj osud sám. Tak to přijímám a respektuji. Uznávám a vážím si svobodné vůle každého. A tak se staň pro dobro všech zúčasněných. Děkuji. Ámen…