Retrográdní Merkur

Merkur planeta myšlení a komunikace je ve dnech 10.4 až 3.5.2017 retrográdní ve znamení, kterému vládne v Panně. Témata udraví a práce budou aktivována všem z nás.

O čem je období retrográdního Merkuru a co to pro nás znamená? Je na čase zastavit se a přeorganizovat naše myšlení a život. Zamyslet se jak přistupujeme k životu a to co je pro nás v současné chvíli důležité. Máme šanci změnit náš navyklý způsob komunikace s ostatními a začít žít naši vnitřní pravdu a přesvědčení o tom, co skutečně cítíme a potřebujeme. Toto období je časem zastavení a ohlédnutí se zpět. Věci, na kterých jsme pracovali se nehýbají z místa a to nás může frustrovat. Ohlížíme se zpátky, bilancujeme, přepracováváme projekty, na kterých jsme pracovali. Vrací se nám lidé z minulosti. Máme šanci něco z minulosti změnit a uvést do rovnováhy.

V tomto období se nedoporučuje podepisovat žádné důležité dokumenty a smlouvy, nepůjčovat si, ani se nijak nezadlužovat. Pokud skutečně musíte nějaký dokument nebo smlouvu podepsat, čtěte pozorně. V tomto období můžete snadno něco přehlédnout. Nezačínejte s novými projekty. Až se energie Merkuru uvolní, můžete zjistit, že to na čem jste pracovali, byla jen ztráta času, protože jste neměli všechna důležitá fakta a informace.

Něco, někdo z vaší minulosti se vám nějakým způsobem vrátí do života a je to pro vaše dobro, neboť tyto osoby, informace nebo prozření potřebujete, abyste se mohli posunout vpřed. Někdy také vyplouvají věci, které jsme nechtěli řešit a potlačili je. Nyní je na čase postavit se těmto výzvám čelem, vyřešit je a udělat tak prostor něčemu novému. Je možné, že se budete vracet k vašim plánům, přáním a snům, které jste odložili, protože jste neměli prostředky, znalosti nebo nástroje jak tyto sny manifestovat ve hmotě. To se však nyní změnilo a vy je nyní můžete směle oprášit a žít je .

Doporučení: úklid, reorganizace, uspořádávání myšlenek v hlavě, zálohování počítače. Často se počítače hroutí. Nedoporučuje se cestovat na větší vzdálenosti, hrozí zdržení nebo komplikace na cestách. Pozor na dopravní prostředky, auta se v tuto dobu častěji porouchávají, lidé jsou nepozorní a hrozí tak více karambolů na cestách. Nekupujte si v této době komunikační prostředky jako telefon, fax, počítač ani automobil. Koupili byste nekvalitní výrobek nebo něco jiného než jste očekávali.

Nepřepínejte se, relaxujte a dělejte něco pro radost. Často jsme přetíženi množstvím informací, které se na nás valí ze všech stran a mnoho z nich je negativních. Udělejte si pauzu a věnujte se činnostem při kterých nemusíte používat své intelektuální schopnosti.

Tato doba je také vhodná k odstraňování a čištění vašich bloků z minulosti. Konkrétně k uvolňování starých prokletí a kleteb, rodinných nebo osobních. To jak jsme použili své slovo vůči někomu a poškodili ho, ranili nebo nějak ublížili. Nebo pokud někdo uškodil slovem nám, byť to měla být třeba „jen“ pomluva. Přemýšlejte o druhých s láskou, a pokud to nejde, pak zkuste být neutrální. Ať už se stalo cokoliv Boží mlýny skutečně melou a pamatujte, všechna naše setkání druhými jsou karmická, snaží se tedy nastolit rovnováhu.

… … …

Video o období retrográdního Merkuru:

Merkur je retrográdní 3x ročně po dobu 3 týdnů.

… … …

Co se tedy skutečně děje když říkáme, že planeta Merkur je retrográdní?

Jeho pohyb se zpomaluje a z našeho pohledu z planety Země se tento pohyb zdá být zpětný. Je to jen optická iluze. Planeta Merkur jde tedy přímým směrem, pak se jakoby vrací zpátky do minulosti a pak znovu nabírá přímým směr. To znamená, že určitá oblast našeho života (záleží, v kterých domech se Merkur pohybuje), je vracena zpět k naší pozornosti a k dořešení neuzavřených záležitostí.