Chiron v Rybách

Chiron zraněný léčitel

Chiron je planeta, která v  horoskopu narození představuje naše fyzická a emocionální zranění, které jsme utrpěli v dětství nebo v minulých životech.  Chiron symbolizuje v horoskopu dvě roviny: stále se otevírající ránu a zároveň naše léčitelské schopnosti.

Mytologie popisuje Chirona jako archetyp Střelce. Chiron se narodil ze spojení boha Krona – Saturna a víly Philyry, která se před Saturnem snažila uprchnout a proměnila se v kobylu. Saturn toho využil a svedl ji v podobě koně. A tak světlo světa spatřil Chiron jako Kentaur, což je bytost s lidským torzem, ale od pasu dolů vypadá jako kůň. Matka k němu cítila odpor pro jeho vzhled a zavrhla ho. Chiron tak byl emocionálně zraněn a to hned několikrát. Byl odmítnut svou matkou, cítil se nemilovaný a opuštěný a pravděpodobně ani nikdy nepoznal svého otce Krona – Saturna.

Později ho našel Apollo a naučil ho všem dovednostem. Chiron stal se šamanem, prorokem, lékařem, léčitelem, učitelem a hudebníkem. Později byl omylem zraněn svým žákem Heraklem a to jedovatým šípem. Ale protože byl polobožského původu, nemohl zemřít. Trpěl nesnesitelnými bolestmi a přál si zemřít.  Zeus  vládce Olympu se nad ním smiloval, vyslyšel ho, ale jen jestli si s ním někdo jiný vymění jeho místo. A tak se také stalo díky Prométheovi.

Ústředním tématem tohoto příběhu je oddělení od jednoty, zavržení blízkými a bolestné zranění a rána, která se stále otevírá a nelze vyléčit. Přesto se o to Chiron snažil a na své cestě uzdravit sám sebe a tím  se naučil léčit ostatní.

… … …

Do znamení Ryb se  Chiron přesunul  8.2.2011 a bude tam následujících 7. let

Na povrch vyplouvají nejhlubší rány naší Duše. Je nutné podívat se na vlastní spiritualitu. Kdo jsme v hlouby své Duše a čemu věříme. Dochází k propojování s ostatními na nejhlubších úrovních. Nejprve je třeba vyléčit naše vlastní rány a teprve pak můžeme pomáhat ostatním.

Mohou se nám otevírat vhledy do minulých životů, kdy jsme pomáhali druhým a sloužili jim. Tedy naše minulé životy jako jeptišky, řádové sestry, řeholníci, ošetřovatelé v lazaretech, kazatelé a kněží. Životy kdy jsme zažili bezpráví pronásledování pro to kdo jsme a v co věříme. Mohou se vracet vzpomínky na hony na čarodějnice nebo třeba na dobu křižáckých výprav. Ten kdo má sloužit lidem a probouzí se, může nyní zažívat krize víry. Je nutné vyčistit negace, které se vážou k minulosti a těmto tématům:

  • Jsem kdo jsem a jaký jsem – ten kdo byl pronásledován se na nějaké úrovni může bát veřejně se za sebe postavit. A tak může blokovat a sabotovat své dovednosti, talenty a intuitivní schopnosti. Může se stále schovávat za společnost nebo firmu, přestože má dávno pracovat samostatně a pomáhat lidem. Může cítit potřebu pomáhat lidem, ale tím,  že nemá zpracované téma spirituality a hmoty se neuživí a to je škoda

  • Pronásledovaní a smrt pro naše přesvědčení – raději jsme se vzdali svých intuitivních schopností a nežili je, začali jsme o sobě a svých schopnostech pochybovat, nebo jsme své schopnosti zneužili
  • Ztráty majetku a omezování vnější autoritou – kněží, války, koncentrační tábory, totalitní vlády a diktatury

Otevírají se tato témata:


Témata 12. domu
izolace, životy v klášterech – násilí a hluboká deziluze, když jsme zjistili, jak kněží zneužívají svou moc, naše životy jako pomoc a služba druhým a ulevení jejich fyzické nebo emocionální bolesti – lazarety a nemocnice, sirotčince. Naše touha pochopit a být součástí celku a kolektivního nevědomí

Témata 9. domu filosofie, víra v Boha, vyšší smysl, vyšší vzdělávání, cestování a rozšiřování našich obzorů. Vše čemu věříme a dává nám smysl, Bůh, Vesmír, Universum

Témata 6. domu zdraví, rutina, péče o tělo, hygiena, služba druhým